CONDICIONS DEL CONTRACTE DE LLOGUER D'HABITATGE D'ÚS TURÍSTIC

És important que comprengui i accepti aquestes condicions abans de fer la reserva.

 

1a ACCEPTACIÓ.- El client accepta les condicions següents per a l'ocupació de l'habitatge d'ús turístic pel període, l'import i els ocupants objecte d'aquest contracte.

2a EQUIPAMENT.- El client assumeix la responsabilitat de la conservació de l'apartament, del mobiliari i de l'equipament tal com l'ha trobat a l'entrada i es compromet a deixar-lo a la sortida al mateix estat, alhora que torna les claus del apartament.

3a OCUPANTS.- Els clients només poden allotjar el nombre màxim de persones definits en les característiques de l'apartament.

4a VEÏNS.- Tots els ocupants de l'apartament es comprometen a respectar els veïns de l'edifici i cases properes, no fent soroll molest ni posant música a volums inadequats. Es reserva el dret de cancel·lar aquest contracte amb efectes immediats i sense indemnització en cas de greu incompliment daquestes normes de respecte veïnal.

5a NETEJA.- L'apartament es posarà a disposició del client degudament net. El client es compromet a deixar l´apartament en unes condicions de neteja raonables sense escombraries ni restes d´aliments.

6a GARANTIA.- El client deixarà a l'entrada un dipòsit en garantia en efectiu per l'import que consta especificat a la reserva. Aquest dipòsit es tornarà a la sortida íntegrament excepte en el cas que es detectin defectes a l'apartament, al mobiliari oa l'equipament o situacions d'extrema brutícia i deixalles. El cost que comporti el restabliment de les condicions que l'apartament tenia a l'entrada seran descomptats de l'import del dipòsit.

7a SORTIDA.- El client es compromet a deixar lliure l'apartament i tornar totes les claus abans de les 10h del dia de sortida. En cas que l'apartament no sigui desallotjat, el client pagarà un import diari del doble de l'import diari contractat així com les reclamacions per danys i perjudicis que puguin ser objecte per altres persones amb reserves confirmades

8a. CONSUM D'AIGUA: A causa de les restriccions d'aigua a tota la zona, el consum màxim d'aigua per persona i dia allotjades a casa és de 159 litres, segons la llei aprovada per l'Ajuntament. En cas de sanció per consum excessiu daigua, la multa es deduirà del dipòsit de seguretat.

 

CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ

RESERVA

Per reservar l'allotjament heu d'abonar el 40% del total del lloguer. El 60% restant s'abona obligatòriament dos dies abans de l'arribada, mitjançant targeta Visa, Mastercard o transferència bancària. L'allotjament no podrà ser ocupat sota cap concepte si la totalitat del lloguer i la fiança no han estat abonats .

Ocupants de la reserva

La persona que efectua la reserva té l'obligació de fer una declaració de totes les persones que ocuparan l'habitatge en el mateix moment de fer la reserva. ( persones majors de 16 anys i menors de 16 anys). Aquesta comunicació obligatòria haurà d'anar acompanyada necessàriament de la fotocòpia dels passaports, DNI's o documents identificatius de tots i cadascun dels ocupants de l'habitatge. Aquesta documentació haurà de ser aportada simultàniament a la reserva. En cas de no rebre algun dels documents, els haureu de portar a l'oficina el dia de la vostra arribada, perquè Begur Rentals pugui fer fotocòpies.

Tot això de conformitat amb l'ordre IRP/418/2010, de 5 d'agost, en vigor des de l'1 d'octubre de 2010, sobre l'obligació de registre i comunicació a la Direcció General de la Policia de les persones que s'allotgen en allotjaments situats a Catalunya.

Canvis a la reserva

L'agència es reserva el dret a substituir l'allotjament per un altre de característiques similars o millors, quan per causes de força major, alienes a la voluntat de l'Agència, l'allotjament no es pugui ocupar. Aquesta eventual substitució només es durà a terme en casos de força major.

Política de cancel·lació:

- Menys de 60 dies del dia d’entrada: 100% reemborsament

- Menys de 30 dies del dia d’entrada: 50% reemborsament

- Menys de 29 dies del dia d’entrada: 0% reemborsament

Fiança

En arribar es bloquejarà la fiança corresponent al seu allotjament (500€) a la targeta de crèdit que es tornarà a desbloquejar una vegada comprovat, en la finalització del lloguer, que l'allotjament ha quedat en les mateixes condicions que se li va lliurar. El desbloqueig de la fiança es realitzarà com a màxim una setmana posterior a la sortida, sempre que no hi hagi cap incidència.

Preus exposats

Els preus exposats a la web inclouen:
• Neteja final• Llençols, tovalloles, catifes de bany i draps de cuina per a les persones que ocupin l'allotjament.

En cas de desitjar una neteja addicional caldrà contractar-lo a l'oficina el dia de l'arribada. El preu de neteja és de 23€/hora impostos inclosos i el mínim a contractar és de 3 hores.
En cas de desitjar un canvi de llençols i tovalloles durant la vostra estada l'haureu de contractar a l'oficina el dia de la vostra arribada. El preu del canvi de llençols i tovalloles és de 25€ per persona impostos inclosos.

Taxa turística

El preu NO inclou la taxa o els impostos turístics vigents.

Mitjançant la llei 5/2012, del 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives, el Parlament de Catalunya ha creat l'impost sobre les estades en establiments turístics. L'impost turístic als allotjaments de BEGUR RENTALS, SL és de 1€ per nit i per persona (menors de 16 anys exempts). El pagament d'aquesta taxa no està inclosa al preu i haurà de ser abonada a l'oficina el dia de la seva arribada en metàl·lic.

El pagament daquesta taxa queda subjecte a canvis normatius i quantitatius segons la legislació vigent.

Consum d'aigua, llum i gas

El consum d'aigua serà controlat per lectura de comptador en línia a través de la pàgina web de la Companyia d'aigües. En cas de consumir més aigua de la permesa pel Decret de Sequera, la multa serà abonada pels llogaters.

L'electricitat es pagarà segons el consum i es pagarà al preu de Kw dels dies de l'estada. Es farà lectura de comptador a l'entrada i sortida. Limport resultant es restarà de la fiança.

 

ENTRADA/CHECK IN

L´entrada al´allotjament s´efectuarà de 17:00 a 20:00 hores. En cas de no poder arribar-hi abans de les 20:00h, s'haurà d'informar a l'agència per arribar a un acord per a la recollida de les claus. En cas de no haver pagat limport del lloguer pendent, es pagarà mitjançant targeta de crèdit a través duna trucada telefònica.

L'habitatge no pot ser ocupat per més persones que les indicades al lloc web. En cas que hi hagi excés de persones a l'habitatge, l'agència no admetrà les persones que excedeixin aquesta ocupació màxima, anul·larà la reserva i farà desallotjar completament l'habitatge. En aquest cas, els arrendataris perdran les quantitats pagades fins ara, així com la fiança que actuarà, addicionalment, com a quantitat indemnitzatòria.

Animals

Queda terminantment prohibit l'entrada d'animals domèstics a l'allotjament (llevat que s'hagi pactat prèviament amb l'agència). Si l'agència detecta que hi ha un animal domèstic sense permís, la fiança no serà retornada i li podrà exigir l'abandonament immediat de l'allotjament.

Escombraries

En el moment de l'entrada, juntament amb les claus de la casa se us lliurarà una targeta per accedir als contenidors. A la casa trobareu tota la informació de la recollida d'escombraries porta a porta i la localització dels contenidors més propers.

No deixeu les escombraries a la casa o jardí per higiene i per evitar invasions de formigues.

DURANT LA SEVA ESTADA

En cas de trobar o ocasionar un desperfecte, heu d'avisar immediatament a BEGUR RENTALS, SL per poder resoldre'l el més aviat possible.

Les incidències de qualsevol índole amb el servei de WIFI o de telefonia no poden donar lloc, en cap cas, a reclamacions contra lAgència.

Apagar els llums exteriors durant el dia, MOLT IMPORTANT, i fer un consum responsable durant les hores nocturnes.

No deixar flotadors ni joguines a la piscina per assegurar el funcionament correcte del filtre, en cas contrari la piscina es posarà verda o tèrbola.

No deixar les gandules, joguines o mobles de jardí a la gespa a la nit per garantir el correcte funcionament del reg automàtic.

Tanqueu els para-sols, para-sols i tendals si fa vent, si us aneu a dormir o us absenteu de la casa.

Si els llums de la piscina són manuals, apagueu-los quan no els utilitzin.

Mobles i utensilis: si vostè mou qualsevol moble interior o exterior, abans d'abandonar la casa, deixeu-ho tal com estava quan van entrar a l'allotjament (taules, llits, cadires, gandules, etc ) .

Barbacoa: únicament utilitzar carbó, mai no utilitzar fusta o llenya.

L'incompliment de qualsevol d'aquestes normes bàsiques de comportament podrà donar lloc a la pèrdua de la fiança dipositada , així com a la imputació dels perjudicis que la seva no observança pugui causar a l'habitatge.

Normes de la casa:

  • Està prohibit fumar dins la propietat.
  • NO s'admeten festes.
  • NO s'accepten grups de joves
  • NO es permet fer soroll després de les 23h.
  • L'habitatge no pot ser ocupat per més persones que les indicades a la reserva
  • L'electricitat consumida anirà a càrrec dels arrendataris per promoure un consum responsable. Es farà una lectura de comptador i s'abonarà l'import corresponent als KW consumits.
  • El consum daigua serà controlat per lectura de comptador. En cas de consumir més aigua de la permesa pel Decret de Sequera, la multa serà abonada pels llogaters.

 

En cas d'incompliment de les normes de la casa, la fiança no serà retornada i li podrà exigir l'abandó immediat de l'allotjament. En aquest cas, els arrendataris perdran les quantitats pagades fins ara així com la fiança que actuarà, addicionalment, com a quantitat indemnitzatòria. Llegir Condicions generals de reserva i contractació.

SORTIDA/CHECK OUT

Abans de les 10:00h (molt important respectar l´horari de sortida per a la coordinació de la neteja). No respectar aquest horari de sortida sense una justificació, pot donar lloc a la pèrdua de fiança.

Com deixar la casa a la sortida

L'allotjament s'ha de lliurar ordenat i recollit.

Assegureu-vos d'haver tancat totes les portes i finestres que donin a l'exterior abans de venir a l'oficina a lliurar les claus i haver apagat tots els llums.

Vostè és responsable de llençar les escombraries, així com de deixar ordenat i recollit l'habitatge.

Escombraries: En cas de deixar les escombraries a l'allotjament i/o que l'habitatge sigui lliurat especialment brut o desordenat, quedarà exposat a perdre la fiança o que li sigui descomptat un plus en concepte de neteja extra que ascendirà a 250 €.

Barbacoa: sou responsable de deixar la barbacoa neta abans de deixar la casa. Si la barbacoa la trobem especialment us serà descomptat un plus en concepte de neteja extra que ascendirà a 60 €

Desperfectes i deficiències

Si trobeu una deficiència o irregularitat en l'allotjament, comuniqueu-ho a l'agència com més aviat millor. En cas contrari, aquesta deficiència se li atribuirà el dia de la sortida de l'allotjament. S'adverteix que la casa serà inspeccionada minuciosament pel personal de l'agència. En cas que hi hagi qualsevol tipus d'avaria, comuniqueu-ho a l'agència com més aviat millor perquè aquesta pugui solucionar el problema com més aviat millor. No espereu a dir-ho el darrer dia.

Responsabilitat civil:

Els pares són responsables pels danys causats pels fills que estan sota la seva responsabilitat parental i que habiten amb ells.

Els pares tenen el deure de vigilar i controlar els seus fills menors d'edat, de fer-los complir les normes de la casa i de respondre dels danys com a agents actius –causants del dany- o com a subjectes passius –víctimes del dany-, exonerant a la propietat o l'agència de lloguer de qualsevol responsabilitat, civil o penal, per qualsevol dany que puguin patir els menors a casa.

L'acceptació d'aquestes clàusules implica que l'arrendatari declara haver llegit detingudament totes les condicions exposades més amunt, haver-les entès i estar disposat a complir-les i respectar-les. Així mateix, declara conèixer que l'incompliment de qualsevol d'elles donarà lloc a la pèrdua de la fiança dipositada oa la penalització expressament prevista a cada apartat en cas que existeixi.

La signatura del titular de la reserva implica l'acceptació de totes les condicions anteriors.