VOORWAARDEN VAN HET HUISHUURCONTRACT VOOR TOERISTISCH GEBRUIK

Het is belangrijk dat u deze voorwaarden begrijpt en accepteert voordat u uw reservering maakt.

 

1e AANVAARDING.- De klant aanvaardt de volgende voorwaarden voor de bezetting van het onroerend goed voor toeristisch gebruik voor de periode, het bedrag en de bewoners van dit contract.

2e APPARATUUR.- De klant neemt de verantwoordelijkheid op zich voor het behoud van het appartement, het meubilair en de uitrusting zoals hij het bij de ingang aantrof en verbindt zich ertoe het bij de uitgang in dezelfde staat achter te laten, terwijl hij de sleutels van het appartement teruggeeft.

3e BEZETERS.- Klanten mogen alleen het maximale aantal personen huisvesten dat is gedefinieerd in de kenmerken van het appartement.

4. BUREN.- Alle bewoners van het appartement verbinden zich ertoe de bewoners van het gebouw en de nabijgelegen huizen te respecteren, geen hinderlijk lawaai te maken of muziek op ongepaste volumes te spelen. Behoudt zich het recht voor om dit contract met onmiddellijke ingang en zonder schadevergoeding op te zeggen in geval van ernstige schending van deze regels van respect voor buren.

5e REINIGING.- Het appartement wordt netjes schoongemaakt aan de klant ter beschikking gesteld. De klant verbindt zich ertoe het appartement in redelijke netheid achter te laten zonder afval of etensresten.

6e GARANTIE.- De klant zal bij de ingang een borg in contanten achterlaten voor het bedrag dat in de reservering is vermeld. Deze borg wordt bij vertrek volledig terugbetaald, behalve in het geval dat er gebreken worden geconstateerd aan het appartement, meubilair of uitrusting of situaties van extreem vuil en puin. De kosten voor het herstellen van de toestand van het appartement bij de ingang worden in mindering gebracht op het bedrag van de borg.

7e VERTREK.- De klant stemt ermee in het appartement te verlaten en alle sleutels terug te geven vóór 10.00 uur op de dag van vertrek. In het geval dat het appartement niet wordt ontruimd, betaalt de klant een dagbedrag van het dubbele van het contractuele dagbedrag, evenals schadeclaims die kunnen worden ingediend door andere mensen met bevestigde reserveringen.

8e. WATERVERBRUIK: Vanwege waterbeperkingen in het hele gebied is het maximale waterverbruik per persoon per dag die in het huis verblijft 159 liter, volgens de door de gemeenteraad goedgekeurde wet. Bij een boete wegens overmatig waterverbruik wordt de boete in mindering gebracht op de borg.

 

ALGEMENE CONTRACTVOORWAARDEN

BOEKEN

Om de accommodatie te reserveren dient u 40% van de totale huursom te betalen. De resterende 60% dient twee dagen voor aankomst te worden betaald met Visa, Mastercard of bankoverschrijving. De accommodatie mag in geen geval worden betrokken als de volledige huurprijs en de borg niet zijn betaald .

reservering bewoners

De persoon die de reservering maakt, is verplicht om op het moment van de reservering aan te geven hoeveel personen de woning zullen bewonen. ( Mensen ouder dan 16 en jonger dan 16). Deze verplichte mededeling zal noodzakelijkerwijs vergezeld moeten gaan van een fotokopie van de paspoorten, DNI's of identificatiedocumenten van alle bewoners van de woning. Deze documentatie moet gelijktijdig met de reservering worden verstrekt. Als u geen van de documenten ontvangt, moet u deze op de dag van aankomst naar het kantoor brengen, zodat Begur Verhuur kan fotokopieën maken.

Dit alles in overeenstemming met het besluit IRP/418/2010 van 5 augustus, van kracht sinds 1 oktober 2010, betreffende de verplichting tot registratie en kennisgeving aan de algemene directie van de politie van personen die verblijven in accommodatie in Catalonië.

Reserveringswijzigingen

Het reisbureau behoudt zich het recht voor om de accommodatie te vervangen door een andere accommodatie met vergelijkbare of betere kenmerken, wanneer de accommodatie om redenen van overmacht, buiten de wil van het reisbureau, niet bezet kan worden. Deze eventuele vervanging zal alleen worden uitgevoerd in geval van overmacht.

Annuleringsbeleid:

- Minder dan 60 dagen vanaf de dag van binnenkomst: 100% restitutie

- Minder dan 30 dagen vanaf de dag van binnenkomst: 50% restitutie

- Minder dan 29 dagen vanaf de dag van binnenkomst: 0% restitutie

Borgtocht

Bij aankomst wordt de borg die overeenkomt met uw accommodatie (€ 500) geblokkeerd op uw creditcard, die weer wordt vrijgegeven zodra aan het einde van de huur is geverifieerd dat de accommodatie is achtergelaten in dezelfde staat als het is bij u afgeleverd. De vrijgave van de borg vindt uiterlijk één week na uw vertrek plaats, zolang er geen incident is.

geplaatste prijzen

De prijzen op internet zijn inclusief:
• Eindschoonmaak • Lakens, handdoeken, badmatten en keukendoeken voor de bewoners van de accommodatie.

Als u extra schoonmaak wenst, dient u deze op de dag van aankomst op kantoor te huren. De schoonmaakprijs is €23/uur inclusief taksen en het minimum contract is 3 uur.
Als u tijdens uw verblijf verschoning van lakens en handdoeken wilt, dient u deze op de dag van aankomst op kantoor te huren. De prijs voor het verschonen van lakens en handdoeken is € 25,- per persoon inclusief belastingen.

Toeristenbelasting

De prijs is exclusief de huidige toeristenbelasting of tarief.

Bij wet 5/2012 van 20 maart betreffende fiscale, financiële en administratieve maatregelen heeft het parlement van Catalonië de belasting op verblijf in toeristische instellingen ingevoerd. De toeristenbelasting in BEGUR RENTALS, SL-accommodaties is € 1 per nacht en per persoon (jonger dan 16 jaar vrijgesteld). De betaling van deze vergoeding is niet bij de prijs inbegrepen en dient op de dag van aankomst contant op kantoor te worden betaald.

De betaling van deze vergoeding is onderhevig aan reglementaire en kwantitatieve wijzigingen volgens de huidige wetgeving.

Verbruik van water, elektriciteit en gas

Het waterverbruik wordt gecontroleerd door online meterstanden via de website van het Waterleidingbedrijf. Bij het verbruiken van meer water dan volgens het Droogtebesluit is toegestaan, komt de boete voor rekening van de huurders.

Elektriciteit wordt betaald op basis van verbruik en wordt betaald tegen de prijs van Kw voor de dagen van het verblijf. Bij de ingang en bij de uitgang wordt de meterstand opgenomen. Het resulterende bedrag wordt afgetrokken van de aanbetaling.

 

INGANG / INCHECKEN

De toegang tot de accommodatie vindt plaats van 17.00 uur tot 20.00 uur. Als u niet voor 20.00 uur kunt arriveren, dient u het agentschap op de hoogte te stellen om een overeenkomst te bereiken voor het ophalen van de sleutels. In het geval dat het bedrag van de lopende huur niet is betaald, wordt deze via een telefoontje per creditcard betaald.

Het huis kan niet worden bewoond door meer personen dan aangegeven op de website. In het geval dat er teveel mensen in het huis zijn, zal het bureau geen mensen toelaten die deze maximale bezetting overschrijden, de reservering annuleren en het huis volledig ontruimen. In dit geval verliezen de huurders de tot dusver betaalde bedragen, evenals de borg die bovendien als compenserend bedrag zal dienen.

Dieren

is ten strengste verboden (tenzij vooraf overeengekomen met het bureau). Als het bureau merkt dat er zonder uw toestemming een huisdier aanwezig is, wordt de borg niet terugbetaald en kan het zijn dat u de accommodatie onmiddellijk moet verlaten.

afval

Bij binnenkomst krijgt u samen met de sleutels van het huis een kaart om toegang te krijgen tot de containers. In de woning vind je alle informatie over huis-aan-huis huisvuilophaling en de locatie van de dichtstbijzijnde containers.

Laat geen afval in huis of tuin achter voor de hygiëne en om invasies van mieren te voorkomen.

TIJDENS HUN VERBLIJF

In het geval van het vinden of veroorzaken van een defect, moet u BEGUR RENTALS, SL onmiddellijk op de hoogte stellen om het zo snel mogelijk op te lossen.

Incidenten van welke aard dan ook met de WIFI- of telefoondienst kunnen in geen geval aanleiding geven tot vorderingen tegen het Agentschap.

Doe overdag de buitenverlichting uit, HEEL BELANGRIJK, en doe in de nachtelijke uren een verantwoord verbruik.

Laat geen drijvers of speelgoed in het zwembad liggen om de goede werking van het filter te garanderen, anders wordt het zwembad groen of troebel.

Laat 's nachts geen ligstoelen, speelgoed of tuinmeubelen op het gazon staan om de goede werking van de automatische beregening te garanderen.

Sluit de parasols, parasols en luifels als het waait, als ze gaan slapen of als ze niet thuis zijn.

Als de zwembadverlichting handmatig is, schakel ze dan uit wanneer ze niet in gebruik zijn.

Meubilair en gebruiksvoorwerpen: als u binnen- of buitenmeubilair verplaatst, laat het dan voordat u het huis verlaat achter zoals het was toen u het verblijf binnenging (tafels, bedden, stoelen, ligstoelen, enz. ) .

Barbecue: gebruik alleen houtskool, nooit hout of brandhout.

Het niet naleven van een van deze basisgedragsregels kan leiden tot verlies van de gestorte borgsom , evenals toerekening van schade die het niet naleven in de woning kan veroorzaken.

Huisregels:

  • Roken is verboden in het pand.
  • Feesten zijn NIET toegestaan.
  • Groepen jongeren worden NIET geaccepteerd
  • Het is NIET toegestaan om na 23.00 uur lawaai te maken.
  • Het huis kan niet worden bewoond door meer personen dan aangegeven in de reservering
  • De verbruikte elektriciteit zal worden gedragen door de huurders om verantwoord verbruik te bevorderen. Er wordt een meteropname uitgevoerd en het bedrag dat overeenkomt met de verbruikte KW wordt betaald.
  • Het waterverbruik wordt gecontroleerd door meterstanden. Bij het verbruiken van meer water dan volgens het Droogtebesluit is toegestaan, komt de boete voor rekening van de huurders.

 

Bij niet-naleving van de regels van het huis wordt de borg niet geretourneerd en kan het zijn dat u de accommodatie onmiddellijk moet verlaten. In dit geval verliezen de huurders de tot dusver betaalde bedragen, evenals de borg die bovendien als compenserend bedrag zal dienen. Lees de Algemene Boekings- en Contractvoorwaarden.

VERTREK / UITCHECKEN

Voor 10.00 uur (het is erg belangrijk om de vertrektijd voor de schoonmaakcoördinatie te respecteren). Het niet respecteren van deze vertrektijd zonder rechtvaardiging kan leiden tot het verlies van de aanbetaling.

Hoe het huis te verlaten als je weggaat

De accommodatie dient netjes opgeleverd en opgehaald te worden.

Zorg ervoor dat je alle deuren en ramen naar buiten hebt gesloten voordat je naar het kantoor komt om de sleutels te overhandigen en alle lichten hebt gedoofd.

U bent zelf verantwoordelijk voor het weggooien van uw afval, evenals voor het netjes en opgeruimd achterlaten van het huis.

Vuilnis: Als u het huisvuil in de accommodatie achterlaat en/of als het huis bijzonder vies of rommelig wordt afgeleverd, loopt u het risico de borg te verliezen of een toeslag te krijgen voor extra schoonmaak die € 250 in mindering brengt.

Barbecue: u bent zelf verantwoordelijk voor het schoon achterlaten van de barbecue voordat u het huis verlaat. Als we de barbecue speciaal vinden, wordt er een plus verdisconteerd voor extra schoonmaak die € 60 zal bedragen

Schade en gebreken

Als je een gebrek of onregelmatigheid in de accommodatie constateert, meld dit dan zo snel mogelijk bij het reisbureau. Anders wordt dit gebrek aan u toegerekend op de dag van vertrek uit de accommodatie. Opgemerkt wordt dat het huis grondig zal worden geïnspecteerd door uitzendkrachten. In geval van een storing, dient u het bureau zo snel mogelijk op de hoogte te stellen, zodat het probleem zo snel mogelijk kan worden opgelost. Wacht niet om het op de laatste dag te zeggen.

Betrouwbaarheid:

Ouders zijn verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door kinderen die onder hun ouderlijke verantwoordelijkheid staan en bij hen inwonen.

Ouders hebben de plicht hun minderjarige kinderen in de gaten te houden en te controleren, hen de huisregels te laten naleven en schadeloos te stellen als actieve agenten -veroorzakers van de schade- of als passieve onderdanen -slachtoffers van de schade-, het eigendom vrijpleitend of het verhuurbedrijf van elke verantwoordelijkheid, burgerlijk of strafrechtelijk, voor enige schade die minderjarigen in het huis kunnen lijden.

De aanvaarding van deze clausules houdt in dat de huurder verklaart dat hij alle bovenstaande voorwaarden aandachtig heeft gelezen, ze heeft begrepen en bereid is ze na te leven en te respecteren. Evenzo verklaart hij zich ervan bewust te zijn dat het niet naleven van een ervan zal leiden tot het verlies van de gedeponeerde waarborgsom of de boete die uitdrukkelijk in elke sectie is voorzien, indien deze bestaat.

De handtekening van de houder van de reservering impliceert de aanvaarding van alle voorgaande voorwaarden.